Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - Kaplnka
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1888 v rustikalizovanom novogotickom slohu. Jednoduchá vežovitá fasáda kaplnky má v dolnej časti vstup s lomeným oblúkom a v hornej časti je ukončená neobvykle asymetricky riešenými ramenami štítu. Vlastný korpus kaplnky skrytý za prednou vežovitou fasádou má vysokú polvalbovú strechu, na bokoch dvojice drobných okien s lomenými oblúkmi a na stene rovno zakončeného kňazišťa je úzke vysoké okno s lomeným oblúkom. V interiéri kaplnky s oltárom sa uplatňujú farebné skla okien so žltou krížovou kompozíciou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Kaplnka je situovaná pri ceste smerom na železničnú stanicu v ulicovej zástavbe obce.
Poznámky
[1] www.obecsekule.sk (28.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.skwww.pamiatkynaslovensku.sk