Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sekule - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sekule, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol predstavuje neogotickú stavbu bazilikálneho typu, pochádzajúcu z roku 1878. Sakrálny objekt je riešený podľa zásad historizmu druhej polovice 19. storočia. [1] Trojloďová stavba korpusu kostola s vyššou a širšou hlavnou loďou má polygonálne uzatvorené kňazište s opornými piliermi so strieškami. V interiéri kostola je hlavná loď s plochým pravouhle členeným stropom otvorená do bočných lodí, polkruhovo ukončenými arkádami, ktoré sú aj pod chórom. Pristavená štvorboká hranolová veža je uzatvorená polygonálnou strechou. [2]
 

Vnútorné vybavenie kostola pochádza z obdobia jeho postavenia. Na hlavnom oltári je obraz Narodenia Panna Márie s výjavom matky a otca s dieťaťom od neznámeho autora. Na rímse kňazišťa, v miestach pri začiatku rebier klenby, sú umiestnené polkruhové mozaiky s námetom štyroch evanjelistov. Aj ďalšie bočné oltáre sv. Dominika s pozostatkami troch košických mučeníkov a sv. Srdca sú vyzdobené obrazmi od neznámeho autora. V ohradenom areáli kostola sa nachádza pomník sv .Jána Nepomuckého s barokovo dynamickou kolorovanou postavou svätca, pochádzajúci podľa nápadného vročenia z roku 1797. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sekule - Kostol Narodenia Panny  Márie foto © Ľuboš Repta 10/2017Sekule - Kostol Narodenia Panny  Márie foto © Ľuboš Repta 10/2017Sekule - Kostol Narodenia Panny  Márie foto © Ľuboš Repta 10/2017Sekule - Kostol Narodenia Panny  Márie foto © Ľuboš Repta 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 87.
[2 - 3] www.obecsekule.sk (27.1.2016)
Bibliografia
www.obecsekule.sk
GPS
48.599893, 17.002140
48°035'59.6"N 17°000'07.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk