Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selce - zvonica
Lokalita
obec Selce, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica pochádza z roku 1819. Je to murovaný hranolový objekt s drevenou nadstavbou, na ktorej sú vyrezávané zvukové otvory. [1] Zvonica je ukončená stanovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Selce - zvonica (a Evanjelický kostol) foto © Ladislav Luppa 9/2015Selce - zvonica (a Evanjelický kostol) foto © Ladislav Luppa 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 88.
GPS
48.456543, 19.875718
48°27'23.6"N 19°52'32.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk