Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selec - Kostol sv. Bartolomeja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Selec, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1780. Sakrálny objekt vznikol zväčšením a renováciou staršieho neskorogotického kostola. Je to jednoloďová stavba s rovno uzavretým presbytériom a na západnej strane so vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenými klenbami s lunetami. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža vytvára na priečelí rizalit, má kamenný portál s datovaním 1780 a nízku stanovú strechu. [1]
 

Bočný oltár Panny Márie je neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, s novšou sochou Madony. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Zvony pochádzajú z roku 1627 a 1822. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 88.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 88.
Bibliografia
www.selec.sk
GPS
48.785619, 17.990545
48°47'08.2"N 17°59'26.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk