Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selec - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Selec, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická socha, ktorá je postavená na vysokom podstavci a datovaná rokom 1798.
Bibliografia
www.selec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk