Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selec - zvonica
Lokalita
obec Selec, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná zvonica z konca 18. storočia. Je to hranolová stavba vežového typu s otvorenými zvukovými oknami, ktorá je zakončená ihlanom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 88.
Bibliografia
www.selec.sk
GPS
48.787819, 17.989974
48°47'16.2"N 17°59'23.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk