Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selice - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Selice, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Reformovaný (kalvínsky) kostol – koncipovaný v štýle architektonickej moderny, vystavený v roku 1936 na základoch pôvodného reformistického kostola z roku 1806. Veža je umiestnená excentricky s tehlovou plastickou fasádou a zoštíhlenou ihlancovitou strechou. [1]
 

Interiér kostola je riešený ako rozsiahla obdĺžniková a presvetlená sieňová hlavná loď so vstavaným chórom a predstaveným vstupom. Ústredný priestor kostola je zaklenutý plasticky netradičnou, zahrocovanou valenou klenbou. Steny sú prelomené rozsiahlymi priehľadmi masívnych okien, ktorých tvar stavia na tvarovosti hlavnej lode v jej reze. Priečelia kostola sú členené pilastrami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.selice.eu (21.10.2016)
Bibliografia
www.selice.euwww.pamiatkynaslovensku.sk