Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selice - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Selice, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1787. Rozšírili ho v roku 1882. Ide o jednoloďový sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom, v nárožiach zaobleným, s transeptom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď má rovný strop. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na strednú os štítového priečelia je situovaná veža s obdĺžnikovým vstupným portálom, ktorá je zakončená baňatou strechou. [1]
 

Oltáre a mobiliár sú z polovice 20. rokov 20. storočia. Rozsiahle maliarske výjavy krížovej cesty z toho istého obdobia sú dielom nitrianskeho maliara G. A. Schűlleho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 88 - 89.
[2] www.selice.eu (15.9.2017)
Bibliografia
www.selice.eu
GPS
48.089522, 17.969218
48°05'22.3"N 17°58'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk