Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Selice - zvonica
Lokalita
obec Selice, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 20. storočí. Je to pomerne vysoká murovaná ľudová stavba na štvorhrannom pôdoryse, s lizénami, výraznými výrezmi na priečeliach a ihlanovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v roku 2005. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 89.
[2] www.selice.eu (15.9.2017)
Bibliografia
www.selice.eu
GPS
48.093978, 17.965868
48°05'38.3"N 17°57'57.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk