Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Seňa
Iný názov
Šeňa
Lokalita
obec Seňa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia. [1] Majiteľmi kúrie boli Moskovitsovci, ktorí vlastnili aj seňanský liehovar a spravovali veľké poľnohospodárske pozemky. Okolo kúrie na nachádzala rozsiahla záhrada, ktorú udržiaval ich záhradník. Veľkú zmenu v živote rodiny, ale aj celej obce priniesla druhá svetová vojna. Miskovitsovci boli židovská rodina, ktorú spolu s ostatnými Židmi deportovali v roku 1944. V Seni zatkli a hnali až do Osvienčimu všetkých vtedajších 78 židovských obyvateľov, z toho 71 zahynulo priamo v koncentračnom tábore. Kúria ostala opustená. Po vojne sa tam nasťahovali rodiny, ktoré počas bojov prišli o svoje domovy. V druhej polovici 50-tych rokov 20. storočia tu vzniklo zdravotnícke stredisko, ktoré tu funguje dodnes. Zriadením strediska však došlo k zásadným stavebným úpravám, ktoré úplne pozmenili architektonický charakter stavby. [2]
 

Ide o jednopodlažnú budovu. Kúria mala kedysi vysunutý stĺpový portikus, ktorého ťažký krepovaný trojhranný tympanónový štít niesli štyri toskánske stĺpy, postavené na vysokých podstavcoch. Medzi stĺpmi a stenou budovy bola kovaná klasicistická mreža. [3] Historická stavba sa zmenila na nepoznanie.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži ako zdravotnícke stredisko.
Fotogaléria
Kúria Seňa fotografia zo začiatku 20. storočiaKúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - záhrada foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - záhrada foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - záhrada foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - z cesty foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - z cesty foto © Viliam Mazanec 5/2012Kúria Seňa - vstup do areálu objektu foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 89.
[2] www.abov.vucke.sk (15.8.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 89.
Bibliografia
www.obecsena.sk
GPS
48.561796, 21.260061
48°33'42.5"N 21°15'36.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk