Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Seňa - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Šeňa
Lokalita
obec Seňa, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol, ktorý bol postavený v polovici 13. storočia, neskoršie upravovaný a prestavovaný. Kostol je jednoloďová stavba s takmer štvorcovým presbytériom, zaklenutým valenou klenbou. V lodi je nový, rovný strop. V priestore pod chórom sa zachovala pôvodná ťažká ranogotická krížová rebrová klenba s raz vyžľabenou klinovou profiláciou. Klenba dosadá na oktogonálne piliere a pri stenách na polygonálne konzoly s rastlinnou ornamentikou. Na jednom okrúhlom svorníku sú jahodové listy, na druhom erb s postavou. Priestor pod chórom sa otvára do lode tromi gotickými lomenými arkádami. Vchod z podvežia do lode je gotický a má kamenné ostenie s prútmi, ktoré sú však zabetónované. Na južnej strane lode je pôvodný gotický vstupný portál s vnútorným sedlovým a vonkajším lomeným ostením., ktoré má oblé prúty a vo výške vnútorného portálového nadpražia sú nad sebou umiestnené dve hlavy. Okná boli čiastočne vymenené za neogotické a fasáda dostala neogotickú úpravu na veži s gotickým oblúčikovým vlysom na podstreší a dvojitými lomenými zvukovými oknami. Veža je zastrešená raz zalomenou stanovou strechou. [1]
 

Vedľa kostola stojí náhrobok, klasicistický z roku 1833 s dvoma kónickými hranolmi, spojenými masívnym architrávom, ktorého štít má mušľovité empírové akrotérie a na trojhrannej ploche päť hviezdičiek, zakončený je urnou zakrytou šatkou. Náhrobok má trojstupňový podstavec. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Seňa - reformovaný kostol (č. ÚZPF 438/1) - architektonicko-historický výskum - roky 2004 - 2005. Autor: Dr. Ing. arch. J. Krcho, PhD. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v západnej časti obce. Stojí takmer v strede Sene.
Fotogaléria
Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - náhrobok vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - náhrobok vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - náhrobok vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - náhrobok vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - náhrobok vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014Seňa - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 89.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 89 - 90.
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.obecsena.sk
GPS
48.558361, 21.256420
48°033'30.1"N 21°015'23.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk