Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža
Iný názov
Vinná
Lokalita
obec Vinné, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1974 a 1977 uskutočnil archeológ Belo Polla na rozmedzí katastrálnych honov Kalapárka a Pod Kristom záchranný a historicko-archeologický výskum v chotári obce Vinné. Plošne odkryl sakrálnu stavbu a sondážne preskúmal najbližšie okolie. Skúmaná plocha sa nachádza na kóte 310 m v horskom masíve Senderov-Sv. Ondrej, na juhovýchod od Vinného na južnom upätí Vihorlatského pohoria, ktoré v týchto miestach prudko klesá do Východoslovenskej nížiny k vodnej nádrži Zemplínska Šírava. [1]
 

Kostol predstavuje eremitskú stavbu. Začiatok jeho výstavby spadá do 11. – 12. storočia. Bol to rustikálny sakrálny objekt. Jeho zánik sa predpokladá v 15. storočí. Zistili sa:
 

1. loď s vchodom na západnej strane,
 

2. svätyňa – od lode ju oddeľoval triumfálny oblúk,
 

3. sakristia na severnej strane svätyne s vchodom. [2]
 


 

Svetlosť lode pri víťaznom oblúku bola 530 cm, pri vchode 510 cm a dĺžka 715 cm. Nepravidelnosť zavinil terén, ktorý stavitelia rešpektovali. Hrúbka muriva bola 90 cm. Svätyňa mala tvar obdĺžnika 350 x 370 cm a podlaha bola vyššie o 20 cm. Murivo rovnako ako u lode bolo zasadené priamo na skalné podložie. Na severnej strane svätyne bola sakristia z dvoch strán zasadená do kamenného podložia so svetelnosťou 200 x 290 cm. [3]
 

V sutinách sa našli úlomky architektonických románskych článkov, na múroch sa torzovito nachádzala maľovaná omietka. Výskumom bola zachytené nadzákladové murivo až do výšky 190 cm. Stavané bolo riadkovacou technikou priamo na podložie z neopracovaného lomového kameňa kladeného na maltu. Na niektorých častiach bolo skalné podložie priamo pojaté do kamenného muriva a vo vnútri architektúry malo kamennú plentu. [4]
 

Prístup ku kostolu bol od severu oproti sakristii – zhruba 200 cm chodník vtesaný do skaly. Severne od sakristie vo vzdialenosti 930 cm bol vchod do kostolného nádvoria, zo severu obohnaného kamenným valom v šírke 250 cm. Kamene boli kladené na hlinu. [5]
 

Plošným odkryvom sa podarilo odkryť architektonické zvyšky dovtedy neznámeho malého kostola s pravouhlou svätyňou a patrocíniom sv. Kríža. Torzá úžitkovej keramiky boli z 10. – 11. storočia, ale našli sa i úlomky z keramiky 12. – 15. storočia. Zistená bola aj halštattská kultúra. Písomné správy sú z roku 1336, keď sa v katastri obci Vinné spomína kostol zasvätený sv. Krížu a to neďaleko miesta, kde žili eremiti – pustovníci, už bol opustený, nie je známe či rozrumený. Ďalšia správa je z roku 1454 a týka sa vrchu sv. Kríž. [6]

Pamiatková ochrana
Konzervovanie zvyškov nadzemného muriva.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži ako prezentácia stredovekej architektúry.
Prístup
Nachádza sa nad Zemplínskou Šíravou v katastrálnom území obce Vinné.
Fotogaléria
Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 7/2020Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 7/2020Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Ľuboš Repta 7/2020Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022Senderov (Vinné) - Kostol sv. Kríža foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1 - 6] Informačná tabuľa v teréne. (11.12.2020)
Bibliografia
www.vinne.sk
GPS
48.799982, 21.983949
48°47'59.9"N 21°59'02.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk