Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Seniakovce - kostol
Lokalita
obec Seniakovce, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378, ale stredoveký kostol a názov obce svedčia o jej staršom pôvode. Prof. F. Uličný predpokladá vznik starobylej slovenskej dediny „Seniak“ už pred 13. storočím, architektúra zaniknutého sakrálneho objektu nasvedčuje o výstavbe na prelome 13. - 14. storočia, pričom polkruhový záver svätyne vychádzajúci ešte z románskej architektúry posúva stavbu viac do 13. storočia. Podobné objekty sa v regióne Šariša nachádzajú len v Žehni, Chmeľovci a Jakubovej Voli. [1]
 

Kostol bol vybudovaný v strede obce ako malá jednoloďová stavba s pozdĺžnou orientáciou v smere V - Z. Loď s obdĺžnikovým pôdorysom bola krytá rovným trámovým stropom a svätyňa s polkruhovým uzáverom mala tiež len rovný strop. Kostol bol prístupný zo západnej strany, kamenným gotickým portálom s lomeným záklenkom a profilovaným ostením. Na západnej strane nad vysokým štítom trčala zo sedlovej strechy drevená vežička, v ktorej bol osadený novoobjavený zvon. Okrem toho sa v kostole nachádzalo aj barokovo-rokokové vybavenie (tabernákulum, svietniky, obrazy) a vraj i kamenná mohutná krstiteľnica (najskôr stredoveká) v jeho exteriéri. [2]
 

V roku 1956 však tento hodnotný, pamiatkovo chránený objekt miestni veriaci kompletne zbúrali, aby si mohli postaviť nový, ktorý dobudovali až v roku 1989. V novom kostole bol však objavený zvon zo 16. storočia a pátra sa aj po ďalšom vybavení starého kostola. Inventár kostola bol medzitým uskladnený medzi veriacimi a dva zvony v provizórnej zvonici. Dodnes sa žiaľ zachovali iba zvony, prenesené do veže nového kostola. Väčší pochádza z 20. a menší zo 16. storočia. [3]
 

Menší zvon tak je zatiaľ jediným zisteným pozostatkom zbúraného kostola a zároveň predstaviteľom menej početnej skupiny ranorenesančných zvonov 16. storočia. Koruna zvona je šesťramenná so stredným stĺpikom, ramená majú skosené hrany. Plášť zvona je pod horným okrajom horizontálne členený dvojicou dookola obiehajúcich plastických liniek, ktoré z obidvoch strán rámujú nápisovú časť - jednoriadkový latinský nápis „AИИO DOMIИI 1580“. Spodný okraj je členený dookola obiehajúcou plastickou linkou. Autenticky zachovaný zvon z roku 1580 bol vyrobený v doposiaľ neznámej dielni. Až doteraz sa zvon nikde nespomínal, nebol nikde evidovaný. [4]

Poznámky
[1 - 4] SABOL, Dominik: Zaniknutý stredoveký kostol a nález vzácneho zvona v Seniakovciach. www.cdgallery.sk (21.10. 2016)
Bibliografia
www.seniakovce.sk
GPS
48.825213, 21.300653
48°49'30.8"N 21°18'02.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk