Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1783 – 1784 ako tolerančný chrám bez veže. V roku 1794 bol doplnený vežou a v roku 1884 prefasádovaný výmenou pôvodne dvojradových okien za jednoradové veľké, polkruhovo zakončené. Ide o pozdĺžny sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou segmentovou klenbou a v uzávere kláštornou klenbou. Priestor obieha z troch strán protestantská pilierová empora. Fasády sú členené veľkými polkruhovo ukončenými oknami a pásovou rustikou. Podstrešná rímsa pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. [1] Veža členená nárožnými pilastrami je zastrešená nízkym ihlancom.
 

Oltár typu oltárov s kazateľnicou je riešený v duchu klasicistických prác a má stredný obraz Krista na kríži z roku 1884. Klasicistická krstiteľnica so skupinou Krstu Krista na veku je z čias výstavby kostola. [2] Organ s klasicistickou drevenou polychrómovanou dvojdielnou skriňou pochádza z roku 1829, kedy ho chrámu venoval Michal Žarnócsay. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Hollého ulici.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 93.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 93.
[3] https://zahorie.virtualne.sk/evanjelicky-a-v-kostol-senica.html (30.4.2021)
Bibliografia
www.senica.sk
GPS
48.680398, 17.373694
48°40'49.4"N 17°22'25.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk