Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - Hrob Cyrila Gallaya
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
Bibliografia
www.senica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk