Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - synagóga
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v rokoch 1864 – 1866 v orientálnom tvarosloví. Išlo o centrálnu sieňovú stavbu s obradovým rozdelením priestoru pre mužov a ženy. Budova mala pôvodne nad hlavným rizalitom kupolu a na štyroch nárožiach malé orientálne cibuľovité striešky. Počas bombardovania v roku 1945 bola značne poškodená a pri oprave sa nákladné zastrešenie už neobnovilo. V synagóge boli do druhej svetovej vojny zaujímavé obradové krčahy s nápismi. Neskôr ich premiestnili do Slovenského národného múzea. Krčahy nesú figurálne výjavy návštevy chorých a pochovávania, sú to práce habánskych džbánkárov a holíčskej manufaktúry (1776). [1]
 

Synagógu zbúrali v roku 1988. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 93.
[2] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 131.
Bibliografia
www.senica.sk
GPS
48.678821, 17.367896
48°40'43.8"N 17°22'04.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk