Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senica - Záhorská galéria
Lokalita
obec Senica, okres Senica, Trnavský kraj
História
Záhorská galéria vznikla v roku 1984 ako regionálne odborné pracovisko na dokumentáciu a prezentáciu výtvarného umenia spätého so záhorským regiónom. Sídlom galérie je neskorobarokový kaštieľ v Senici, poschodový s manzardovou strechou a výrazným vstupným portálom, postavený v roku 1760, údajne podľa projektu viedenského architekta F.A. Hillebrandta v parku, z ktorého sa zachovala iba časť. [1]
 

Umelecké zbierky pre zamýšľanú galériu sa zhromažďovali v Záhorskom múzeu v Skalici od polovice 60. rokov 20. storočia. V súčasnosti obsahujú zbierkové fondy galérie 3 127 umeleckých diel. Záhorská galéria nemá stálu expozíciu. Nepravidelne usporadúva letnú výstavu Umelci Záhoria, zostavenú z najhodnotnejších diel. Od roku 1992 organizuje galéria celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty. [2]

Expozície
Záhorská galéria v Senici nemá stálu expozíciu, ale odborne a metodicky spravuje Galériu Júliusa Koreszku v Skalici, založenú v roku 1991 (koncepcia Mgr. B. Juríčková). Tu sa nachádza stála expozícia umelcovej tvorby, ktorá bola najnovšie reinštalovaná do dnešnej podoby v roku 2005 pri príležitosti storočnice skalického múzea. Galéria Koreszkovej tvorby v Záhorskom múzeu v Skalici pozostáva z vybranej kolekcie 31 umelcových krajinárskych olejomalieb a 12 kresieb so záhorskými motívmi zo zbierok galérie. [3]
Kontakt
Záhorská galéria v Senici
Sadová ul. 619/3
905 01 Senica

Otváracie hodiny
Utorok 08:00 - 11:30 / 12.30 – 16.00
Streda 08:00 - 11:30 / 12.30 – 16.00
Štvrtok 08:00 - 11:30 / 12.30 – 16.00
Piatok 08:00 - 11:30 / 12.30 – 16.00
Sobota 09:00 - 13:00
Nedeľa 13:00 - 17:00
Prístup
Nachádza sa v severovýchodnej časti mesta.
Poznámky
[1 - 3] www.zahorskagaleria.zupa-tt.sk (29.8.2015)
GPS
48.683470, 17.368892
48.683470, 17.368892
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk