Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senné
Lokalita
obec Senné, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ, postavený na staršom základe v prvej polovici 17. storočia. Menšie úpravy prebehli v 18. a 19. storočí. Kaštieľ v Sennom je bloková dvojpodlažná stavba na obdĺžnikovom pôdoryse, s trojposchodovou, asymetricky situovanou vežou. Všetky okná boli v druhej polovici 19. storočia rozšírené a mali štukové šambrány. Na severnej strane objektu je podstrešná dvojokenná účelovo riešená miestnosť. Zastrešenie bolo z konca 19. storočia. Vstupný portál vo veži má rokokové kované železné mreže z polovice 18. storočia. Miestnosti na prízemí a poschodí boli zaklenuté krížovými klenbami. V niektorých izbách boli do múru vstavané skrine a klasicistické pece s reliéfnou ozdobou z 18. storočia. Z pôvodného mobiliára kaštieľa sa zachovali jednotlivé kusy klasicistických, empírových a biedermeierovských súprav. [1]
 

Asi sto rokov bol kaštieľ využívaný ako lovecký. V roku 1945 bol znárodnený a výnosom Okresnej správnej komisie vo Veľkých Kapušanoch z 27.11.1945 dostal dočasného správcu. Podľa výnosu tej istej komisie z 8.12.1945 sa časť mobiliára mohla prenajať za primeranú úhradu. Na základe rozhodnutia Zboru povereníkov z 27.5.1946 Povereníctvo školstva odstúpilo kaštieľ do držby Školského inšpektorátu v Kráľovskom Chlmci s tým, že ho má využívať pre školské účely. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Až do postavenia nových škôl v ňom boli umiestnené miestna Základná a Materská škola, aj byt riaditeľa. Okrem toho slúžil ako prechodná ubytovňa ornitológov, krátko ako nocľaháreň vodiča autobusu a aj ako ubytovňa robotníkov. Prudká smršť 8.8.1978 zničila strechu a objekt čiastočne odkryla. Odvtedy chátral.
 

V roku 1980 prikročila Pridružená výroba Choňkovce k oprave, ale okrem zrútenia zvyškov krytiny neurobila nič. Od roku 1982 bola hotová projektová dokumentácia na opravu, dokonca sa prikročilo k provizórnemu prekrytiu strechy, ale kaštieľ naďalej chátral.
 

V roku 1989 bola vyhotovená štúdia jeho rekonštrukcie a v roku 1990 projekt obnovy. Až v rokoch 1993 - 1994 sa na základe príspevku fondu Pro Slovakia a MV SR prikročilo k prvej fáze záchranných prác. Kaštieľ dostal novú strechu, obnovili sa podstrešné rímsy, uskutočnili klampiarske práce. [3]
 

Senné – kaštieľ (č. ÚZPF 95/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2007. Autori: Mgr. Barbora Glocková, Mgr. Ľuboš Kürthy. [4]

Súčasný stav a využitie
Historické sídlo je v rekonštrukcii. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 94.
[2 - 3] www.obecsenne.sk (12.6.2013)
[4] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.obecsenne.sk
GPS
48.666217, 22.032445
48°39'58.4"N 22°01'56.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk