Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senné - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Senné, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1718 s využitím múrov pôvodného gotického kostola, spomínaného v 14. storočí. Pri prestavbe dostal šindľovú strechu a drevený trámový strop. V roku 1808 k nemu pristavali vežu, ale tá sa pred dokončením zrútila. Novú vstavali k západnému priečeliu za prispenia baróna Vécseya. Vtedy dostala vonkajšiu klasicistickú úpravu. [1]
 

V roku 1909 po údere blesku zhorela strecha, strop a časť vnútorného zariadenia. Vzápätí veriaci pristúpili k opravám, počas ktorých kostol predlžili o presbytérium s trojhranným uzáverom, zvýšili obvodové múry a zaklenuli. Veža členená piastrami je ukončená vysokou ihlancovou strechou. Na severnej strane je pristavaná sakristia. [2]
 

Zvony spadnuté pri požiari znova osadili v roku 1911, ale na začiatku prvej svetovej vojny ich štát zrekviroval ako surovinu pre zbrojnú výrobu, ponechajúc z troch zvonov iba najmenší. Po vojne veriaci zakúpili nové z Brna. Pôvodný organ z 18. storočia sa nezachoval. Druhý, inštalovaný po požiari, bol v roku 1973 vymenený za nový, vyrobený v n. p. Organa Kutná Hora. [3]
 

Historizujúci oltár z roku 1911 veriaci v roku 1965 vymenili za starší, ale štýlovo čistejší z roku 1862, získaný z Tušimíc. Oltárny obraz Navštívenia Panny Márie reštauroval prof. Jozef Saloň zo Zemplínskeho múzea, podobne ako korpus Spasiteľa zachránený pri požiari v roku 1909. [4]
 

Kostol Navštívenia Panny Márie v deň sviatku podľa vizitácie z roku 1749 v tých časoch každoročne navštevovali pútnici z Michaloviec. [5]
 

Na severnej a južnej strane kostola sú zamurované tabule dvoch príslušníkov rodiny Vécsey z 19. storočia. Pred kostolom stojí náhrobný liatinový kríž. [6]
 

Z bohoslužobných predmetov vyniká barokovo-rokokový kalich majstra Szilássyho z Levoče z roku 1757, barokové cibórium zo 17. storočia a baroková monštrancia s tepaným vykladaným dekorom z ružíc a okrídlených hlavičiek anjelikov. V roku 1948 veriaci zakúpili veľký krištáľový luster. V roku 1985 vybavili sakristiu novým nábytkom. [7]
 

Sakrálny objekt bol počas druhej svetovej vojny poškodený strelami a po oprave ho dňa 15.9.1946 vysvätil biskup Čársky. Namiesto starej fary, ktorá po zatknutí administrátora vd. P. Biloveského schátrala, v roku 1966 postavili novú, v roku 1970 k nej pristavali miestnosť pre mládež a garáž, neskôr budovu napojili na plynovú sieť. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1986 vysušili základy kostola a nainštalovali akumulačné pece, v nasledujúcom roku opravili ohradu a obnovili náter striech. V roku 1995 počas troch mesiacov celý kostol obnovili a posvätili novú kaplnku Lurdskej Panny Márie. [9]
 

Obnovený kostol 1. 10. 1995 vysvätil pomocný biskup Bober. Veriaci opravili aj budovy bývalej cirkevnej školy. Dňa 21.6.1997 mal v kostole slávnostnú primičnú omšu Martin Raškovský, prvý kňaz zo Senného. [10]
 

Senné – Kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 11243/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum fasád - rok 2012. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 10] www.obecsenne.sk/-cirkev (15.9.2017)
[11] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
Bibliografia
www.obecsenne.sk
GPS
48.665114, 22.032098
48°39'54.4"N 22°01'55.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk