Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sereď
Iný názov
Šintavský hrad
Lokalita
obec Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ. Postavili ho na mieste starého hradu [1] v prvej polovici 19. storočia. Koncom 19. storočia bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná pozdĺžna dvojtraktová stavba s nárožnými rizalitmi. Stredné dlhé krídlo je členené štukovou pásovou rustikou, rizality polstĺpmi s iónskymi hlavicami vysokého rádu. Kolmo na hlavný objekt sú postavené prízemné hospodárske budovy. V 20. storočí boli prestavané na administratívne pracovne. Okolo kaštieľa je rozsiahly, kedysi anglický park. [2]
Pamiatková ochrana
Pokusy o rekonštrukciu.
 

V nádvorí kaštieľa sa pri archeologických výskumoch odkryli základy hradu. Odkryli mohutnú ústrednú vežu s opevnením, vodnou priekopou a základmi premostenia. [3]
 

Sereď – kaštieľ (č. ÚZPF 2257/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Nachádza sa v strede mesta. Námestie Slobody 1.
Fotogaléria
Kaštieľ Sereď foto © Imrich Kluka 10/2012Kaštieľ Sereď foto © Imrich Kluka 10/2012Kaštieľ Sereď foto © Imrich Kluka 10/2012Kaštieľ Sereď foto © Ľuboš Repta 9/2021Kaštieľ Sereď foto © Ľuboš Repta 9/2021Kaštieľ Sereď foto © Ľuboš Repta 9/2021Kaštieľ Sereď foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] Ide o hrad, ktorý sa v starých listinách a v súčasnej odbornej literatúre označuje ako Šintavský vodný hrad. Vznikol už pred 13 storočím a patril do sústavy vnútornej, považskej línie opevnení. Správa z 1177 uvádza hradného župana v Šintave. Chotárna hranica medzi Sereďou a Šintavou, spomínaná prvýkrár v roku 1313, sa zachovala až do konca 19. storočia, keď sa hrad dostal do chotára Serede a dnes je jeho súčasťou. Základom gotického hradu bola mohutná kamenná veža uprostred dvoch obvodových línii hradieb. Hrad bol v majetku viacerých rodov z nich Rozgonyiovci a Báthoryovci hrad postupne rozširovali. Pristavali paláce a celok znovu opevnili. Prvý opis hradu je z roku 1423. Thurzovci, ktorí ho vlastnili od roku 1530, prebudovali objekt na protitureckú pevnosť, ktorú nepriateľ nikdy nedobyl. Hrad od roku 1639 patril Eszterházyovcom, ktorí po porážke protihabsburských povstaní prestavali v polovici 18. storočia časť vonkajšieho hradu na reprezentačné vidiecke sídlo. V prvej polovici 19. storočia ho klasicisticky upravili. Jadro hradu zbúrali a na jeho mieste zriadili park, ktorý zahŕňal územie vonkajšieho obranného systému. Veľkú vežu zbúrali až koncom 19. storočia. KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 171.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 95.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 171.
[4] www.pamiatky.sk (15.4.2022)
Bibliografia
Kolektív autorov: Šintavský hrad, vykopaný - zakopaný. Sereď: Občianske združenie VODNÝ HRAD v Seredi, 2006. 88 s. ISBN 80-969513-8-6
PETROVIČ, Rastislav: Šintavský hrad - seredský kaštieľ na plánoch zo 17. - 19. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 1, s. 9 - 13.
www.vodnyhrad.sk
www.sintava.sk
www.sered.sk
GPS
48.287840, 17.744823
48°0 17' 16.22", 17°0 44' 41.36"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk