Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sereď - Múzeum holokaustu
Lokalita
obec Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj
História
Múzeum holokaustu vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu „riešenia židovskej otázky na Slovensku“ počas druhej svetovej vojny. Dňa 9. septembra 1941 prijala slovenská vláda nariadenie č. 198/1941, tzv. Židovský kódex. Jeden z paragrafov tohto nariadenia (§ 22) určoval Židom vo veku od 16 do 60 rokov pracovnú povinnosť. Ministerstvo vnútra slovenského štátu v tom istom mesiaci nariadilo zriadiť židovské pracovné strediská v Novákoch, Vyhniach a Seredi. Zachoval sa iba jeden pracovný tábor a to v Seredi. [1]
 

Pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia sa zrodila myšlienka vyhlásiť objekty piatich barakov pracovného a koncentračného tábora v Seredi za národnú kultúrnu pamiatku a následne v nich vybudovať múzeum holokaustu. Myšlienku oficiálne schválilo rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dňa 12. mája 2009, ktorým bol bývalý pracovný a koncentračný tábor v Seredi vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [2]
 

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 13. mája 2009 k akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 - 2011 uložila ministrovi kultúry zabezpečiť zriadenie Múzea holokaustu v Seredi. [3]
 

Rekonštrukciu piatich pôvodných barakov a následné inštalovanie muzeálnych zbierok riadi SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. V rámci múzea plánujú vybudovať vzdelávacie centrum v oblasti holokaustu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bude slúžiť pre študentov, pedagógov, ale i pre širokú verejnosť. Múzeum holokaustu Sereď nie je iba múzeom, ale je aj pamätníkom všetkých obetí holokaustu zo Slovenska, vrátane tých, ktorí spolu s územím po Viedenskej arbitráži pripadli Maďarsku. [4]
 

Oficiálny názov tábora v Seredi bol Koncentračné stredisko a pracovný tábor pre Židov. Prvá Sereď (od septembra 1941 do augusta 1944) a Druhá Sereď (od septembra 1944 do marca 1945) sú pomenovania prevzaté od preživších väzňov, ktorí prešli táborom. V prvej etape bola Sereď pracovným a v druhej etape koncentračným táborom. Nováky, ani Vyhne sa nezachovali, ako jediná sa zachovala Sereď. Na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora sa vybudovalo múzeum holokaustu, ktoré predstavuje autentické miesto viažúce sa k tragickému osudu židovskej komunity na Slovensku. [5]
 

Od roku 1941 až do 1945 prešlo pracovným a koncentračným táborom v Seredi približne 16-tisíc Židov. Väčšina z nich neprežila. Žili vo veľmi ťažkých životných podmienkach, väzni boli vystavovaní fyzickému násiliu v podobe bytia a znásilňovania. Niektorí z preživších sa neskôr vrátili naspäť, aby ukázali svojim potomkom, kde boli väznení. Mnohí z nich však Sereď vôbec nespoznali, keďže je úplne prestavaná. V roku 2005 sa do Serede vrátil aj Naftali Fürst, ktorý prežil v tábore 2,5 roka. [6]
 

V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi ich prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. [7]
 

Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovno–vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Cieľom uvedených programov a podujatí je priblížiť život Židov na území Slovenska a pomôcť nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. [8]
 

Rekonštrukcia budov pre múzeum prebiehala pod dohľadom Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave. [9]
 

V predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu 26. januára 2016 bolo múzeum oficiálne otvorené ako prvé múzeum holokaustu na Slovensku. Okrem významných predstaviteľov štátu sa ho zúčastnili tí, ktorí priamo prešli Sereďou – preživší s rodinami. Otvárací ceremoniál prebiehal na mieste, kde kedysi stál appelplaz, miesto, ktoré do dnešných dní vyvoláva pocit hrôzy a strachu. Na appelpaz sa videli mnohí so svojimi rodinami naposledy. [10]
 

Novovybudované Múzeum holokaustu v Seredi sprístupnilo svoju prvú časť, v stálej expozícii približuje osudy Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. [11]
 


 

Sereď - Pracovný a koncentračný tábor Židov

Kontakt
Múzeum holokaustu
Kasárneská 1005
926 01 Sereď

Otvorené:
Nedeľa – Štvrtok: 9:00 - 16:00 hod.
Prístup
Nachádza sa v západnej časti mesta.
Fotogaléria
Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018Sereď - Múzeum holokaustu foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] www.snm.sk (8.3.2016)
[2 - 4] www.edah.sk (8.3.2016)
[5] www.snm.sk (8.3.2016)
[6 - 7] www.edah.sk (8.3.2016)
[8] www.snm.sk (8.3.2016)
[9] www.edah.sk (8.3.2016)
[10 - 11] Sereď: Múzeum holokaustu. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 64.
Bibliografia
Sereď: Múzeum holokaustu. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 1, s. 64.
www.edah.sk
www.sered.sk
GPS
48.288549, 17.725068
48°017'18.8"N 17°043'30.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk