Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stredný Čepeň (Sereď) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavili na mieste staršieho kostola, ktorý sa spomína v roku 1634. Stavba kaplnky sa začala v roku 1832 a dokončená bola v roku 1835. Ide o klasicistickú jednoloďovú stavbu, na východnej strane uzavretú polygonálnou apsidou, s hranolovou vežou ukončenou ihlanovou strechou. Nad jej hlavným vchodom sa nachádzajú nápisové dosky, ktoré opisujú udalosti z roku 1831. Výzdobu kaplnky dopĺňajú vitráže zo začiatku 20. storočia. [1]
 

Jednoloďový priestor s predstavanou vežou na osi hlavnej fasády je zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kaplnky. [2] Na oltári je umiestnený obraz Nanebovzatia Panny Márie. [3]
 

Pred kaplnkou stoja dva kríže a celý areál obklopuje z troch strán štrnásť zastavení krížovej cesty zo začiatku 20. storočia. [4]
 

V pútnu nedeľu idú veriaci už tradične v procesii od farského kostola ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. Počas procesie hrá dychová hudba. Slávnostná svätá omša sa zvyčajne koná pred kaplnkou v Strednom Čepeni. Po jej skončení ľudia prechádzajú ku kaplnke v Dolnom Čepeni, kde je tradíciou modliť sa litánie k Panne Márii. Touto modlitbou sa púť končí. Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Strednom Čepeni tradične konajú aj hodové slávnosti. Tradícia púte v severnej časti galantského okresu sa sústreďuje aj do mesta Sereď – konkrétne do jeho miestnych častí Stredný a Dolný Čepeň. Každoročne sa tam v nedeľu po sviatku Nanebovzatia Panny Márie koná mariánska púť. Počiatky púte v tejto lokalite spadajú do tridsiatych rokov 19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera. Vtedy tam zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky po ukončení epidémie postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2001 bola kaplnka zreštaurovaná a rozšírená o prístavbu. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na osamelom mieste pred mestskou časťou Serede – Stredný Čepeň. Nachádza sa na poli, medzi stromami.
Fotogaléria
Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Sereď (Stredný Čepeň) - Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013
Poznámky
[1] www.abu.sk (31.3.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 95.
[3 - 6] www.abu.sk (31.3.2014)
Bibliografia
www.sered.sk
GPS
48.302734, 17.727639
48°018'09.8"N 17°043'39.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk