Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sereď - Židovský cintorín
Lokalita
obec Sereď, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Cintorín bol založený v prvej polovici 19. storočia, ale boli naň presunuté aj barokové náhrobníky zo staršieho cintorína. K novším náhrobným kameňom patria najmä tie z medzivojnového obdobia. Medzi nimi je viacero monumentálnych žulových náhrobníkov, a niekoľko ich pochádza z 50. a 60. rokov 20. storočia. Pôvodný, nedávno obnovený dom smútku z roku 1882 slúži zároveň ako vstup na cintorín. V interiéri domu smútku je malé múzeum venované holokaustu a boju proti rasovej neznášanlivosti. [1]
Súčasný stav a využitie
Cintorín je udržiavaný.
Prístup
Nachádza sa v južnej časti mesta.
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 46.
Bibliografia
www.sered.sk
GPS
48.278990, 17.738770
48°16'44.4"N 17°44'19.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk