Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sgrafito
technika povrchovej úpravy omietky, pri ktorej sa dekor vytvára rytím alebo škrabaním – jedno alebo dvojvrstvové sgrafitowww.pamiatkynaslovensku.sk