Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šíd - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šid
Lokalita
obec Šíd, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Sakrálna stavba postavená v rokoch 1896 – 1897 v historizujúcom slohu. Jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, zaklenutý valenou klenbou. Veža je nadstavaná nad štítovým priečelím. [1] Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a majú pilastre a zuborez.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza procesiový krucifix, ľudovú drevorezbu z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Šíd - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 245.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 245.
Bibliografia
www.obec-sid.sk
GPS
48.273972, 19.880393
48°16'26.3"N 19°52'49.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk