Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sielnica
Iný názov
Zvolenská Sielnica
Lokalita
obec Sielnica, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ z polovice 18. storočia. Je to dvojpodlažná bloková budova stavaná na trojtraktovom obdĺžnikovom pôdoryse. Má trojosovú hladkú fasádu. V interiéri je ústredný vestibul, z ktorého vedie priamočiare schodište na poschodie. V miestnostiach sú valené klenby so segmentovo podkasanými lunetami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce, v jej severovýchodnej časti.
Fotogaléria
Kaštieľ Sielnica foto © Ladislav Luppa 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 96.
Bibliografia
www.sielnica.sk
GPS
48.634534, 19.109623
48°0 38' 4.32", 19°0 6' 34.64"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk