Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sielnica - Kostol Ducha svätého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Zvolenská Sielnica
Lokalita
obec Sielnica, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1942 podľa plánov architekta A. Zraževského v priestore pôvodného gotického chrámu. Do novostavby pojali vežu starého kostola upravenú pred rokom 1657 a zbarokizovanú v 18. storočí. Veža má dve neskorogotické zamurované okná a profilovaný lomený gotický portál. [1]
 

Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou, ktorá je ukončená barokovou cibuľovitou laternovou strechou dosadajúcou na terčíkovú podstrešnú rímsu. Hladké fasády sakrálneho objektu sú v niektorých častiach členené kamenným kvádrovaním.
 

Okolo kostola bolo v roku 1630 vybudované renesančné opevnenie, z ktorého sa zachovala len časť múru s jednoduchou obdĺžnikovou strielňou. Svorník a štyri nábehy rebier gotickej klenby presbytéria pôvodného kostola sú dnes sekundárne umiestnené nad vchodom budovy skladišťa v murovanom opevnení. [2]
 

Z vnútorného zariadenia starého kostola ostali iba plastiky dvoch korpusov z konca 18. a začiatku 19. storočia, barokové sochy sv. Barbory a inej svätice z 18. storočia, a tiež truhlica z roku 1625. Zvon pochádza z roku 1738. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza renesančný kalich z roku 1659, pozlátené striebro s tepanou rastlinnou, prevažne akantovou ornamentikou i monštranciu z roku 1672, bohato riešenú, pokrytú rastlinnou a figurálnou ornamentikou. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018Sielnica - Kostol Ducha svätého foto © Jana Lacková 4/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 96.
[2 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 96.
Bibliografia
www.sielnica.sk
GPS
48.631388, 19.111607
48°37'53.0"N 19°06'41.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk