Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Siladice - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Siladice, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1749. V empírovom slohu ho upravili začiatkom 19. storočia. Predlžený a vybavený železobetónovým stropom bol v roku 1928. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. V presbytériu je valená klenba. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké, vežu v hornej časti člení lizénové rámovanie. Veža situovaná na strednú os štítového priečelia mierne vystupuje a je krytá nízkou stanovou strechou. [1]
 

Na hlavnom oltári je nová stĺpová architektúra s oltárnym obrazom Všetkých svätých z 20. storočia. V nikách sú pôvodné barokové sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava. V sakristii sa nachádza barokový obraz Všetkých svätých z roku 1785, z bývalého hlavného oltára. Bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie je barokový z konca 18. storočia. Na menze medzi dvoma polstĺpmi je v polkruhovej nike plastika Piety. Bývalý oltárny obraz sv. Anny s Pannou Máriou je z konca 18. storočia, v klasicistickom ráme. Organ z konca 18. storočia má trojdielnu vyrezávanú skriňu. Zvon pochádza z roku 1711. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Siladice - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 9/2021Siladice - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 9/2021Siladice - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 97.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 97.
Bibliografia
www.siladice.sk
GPS
48.357297, 17.739436
48°21'26.3"N 17°44'22.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk