Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Silická Brezová - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Borzová, Boršová
Lokalita
obec Silická Brezová, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v 16. storočí, spomína sa aj rok 1637. Osobitne stojí klasicistická veža so štvorcovým pôdorysom pochádzajúca zo začiatku 19. storočia. [1] V roku 1789 bol kostol rozšírený východným smerom. V roku 1876 bola pristavaná južná predsieň. [2] Ide o sieňový priestor s obdĺžnikovým pôdorysom, bez veže a s rovným uzáverom. Bohoslužobná miestnosť je krytá kazetovým stropom. Interiér z troch strán obieha protestantská drevená maľovaná empora. Vonkajšia architektúra blokového charakteru je úplne hladká, len na južnej strane prelomená oknami. [3] Predsieň je dekorovaná štukovým rastlinným motívom a vročením 1876. [4]
 

V blízkosti kostola stojaca masívna trojpodlažná hranolová klasicistická veža členená lizénovým rámovaním je krytá mohutnou barokovou laternovou baňou. Zvukové okná a vstup sú polkruhovo zakončené.
 

Drevená ľudová maľovaná kazateľnica má na okraji rezonančnej striešky vyrezávané štítky. [5] Vyhotovil ju stolár Pavol Bede v roku 1788. [6] Lavice s čelnými parapetmi, pomaľovanými kvetmi a ľudovou ornamentikou sú z prvej polovice 18. storočia. Drevená empora spočívajúca na točitých maľovaných drevených stĺpoch má pomaľovaný parapet, ktorého jednotlivé polia majú štylizované rastlinné ornamenty na spôsob neskororenesančných ľudových prác z čias okolo roku 1700. [7]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 na chóre spomína zvyšky starých, rýdzo funkčných lavíc archaickej konštrukcie, o ktorých tvrdí miestna tradícia, že sú husitské. Stallum s ľudovou maľbou je z 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku ďalej uvádza truhlicu pomaľovanú ľudovým ornamentom z 18. storočia. V inventári kostola uvádza cínový kalich z 18. storočia a cínovú konvicu z roku 1788. [8]
 

Zvony vo veži sú z roku 1834 a 1855. [9]
 

Na severovýchodnej fasáde je umiestnená pamätná tabuľa padlých hrdinov z prvej a druhej svetovej vojny. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 98.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_Brezová (5.5.2021)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 98.
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_Brezová (5.5.2021)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 98.
[6] https://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_Brezová (5.5.2021)
[7 - 9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 98.
[10] https://sk.wikipedia.org/wiki/Silická_Brezová (5.5.2021)
GPS
48.532680, 20.485451
48°31'57.7"N 20°29'07.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk