Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Silická Jablonica - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Jablonca, Jablonica pri Turni
Lokalita
obec Silická Jablonica, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný v roku 1789. Pôvodne to bola stavba s obdĺžnikovým pôdorysom bez veže. Zaklenutá je pruskými klenbami. Mohutnú a nízku vežu pristavali v 19. storočí. Fasáda je členená lizénami. Kostol reštaurovali v roku 1907. [1]
 

Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Zvon je z roku 1792. Súpis pamiatok na Slovensku v inventári kostola spomína kalich z roku 1794 a konvicu z roku 1792. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 99.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 99.
GPS
48.558379, 20.608801
48°33'30.2"N 20°36'31.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk