Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šimonovany (Partizánske)
Iný názov
Vodný hrad
Lokalita
obec Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Gotický kaštieľ, ktorý v 16. storočí renesančne upravili. Reštaurovaný bol koncom 19. storočia. Typické gotické opevnenie castella (fortalitium seu castellum). [1] Kaštieľ je pozostatkom neskororománskeho nížinného hradu z prelomu 12. – 13. storočia. Základy hradu sa zistili pri archeologickom výskume v podobe opevnenej obytno-obrannej veže na mieste, ktoré bolo prirodzene chránené meandrami rieky Nitra. V blízkosti zaniknutej veže postavili v 14. storočí vežu obdobnej funkcie, ku ktorej pristavali začiatkom 15. storočia palác a lokalitu znovu opevnili. K tejto úprave sa viaže aj historická listina cisára Žigmunda z roku 1426, ktorou sa povoľuje dokončiť kamenné opevnenie s kaštieľom. Kaštieľ prešiel v priebehu 16. storočia renesančnými úpravami, ktoré sa sústredili prevažne na schodište a klenby vestibulu. Renesančné úpravy zo 16. a 17. storočia, reprodukované pri romantickej úprave kaštieľa v 80-tych rokoch 19. storočia, sú viditeľné na sgrafitovej úprave fasád. [2]
 

Kaštieľ je dvojpodlažná jednotraktová stavba so vstupnou vežou, ktorá je na severnej strane prístupná kamenným sedlovým neskorogotickým portálom, so strieľňami a zachovalo sa aj zariadenie padacej mreže. [3]
 

Kaštieľ má pôvodnú dispozíciu. Na prvom podlaží sú zaklenuté miestnosti a čierna kuchyňa. Na podchodie vedie točité schodište, ktoré bolo neskôr prestavané. V jednej miestnosti je valená klenba s hrebienkovými lunetami. Na fasádach pôvodne gotické a renesančné, čiastočne romaticky upravené okná. [4] Členenie fasád v sgrafitovej technike používa aj iluzívne prvky, ako sú napríklad maľované zasklené okná s tabuľkami liatymi do olova. [5] Stavba a opevnenie sa zachovali len čiastočne. Na západnej strane sú zvyšky muriva odbúranej časti objektu. [6] Okolo kaštieľa sú archeologicky doložené najstaršie konštrukcie hradu, jeho opevnenia, terénnych úprav a zaniknutej veže pôvodného kaštieľa. [7]
 

Kaštieľ v Šimonovanoch je jeden z najstarších existujúcich kaštieľov na Slovensku. Zachoval si goticko-renesančný vzhľad. [8]
 

Kaštieľ dali postaviť Šimonyiovci, ktorých osudy boli spojené s dejinami obce až do 20. storočia. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
 

Plochy okolo kaštieľa v roku 1945 rozparcelovali na rodinnú zástavbu, pod ktorou zanikli trasy opevnenia z čias neskorej gotiky a renesancie. [10]

Fotogaléria
Kaštieľ Šimonovany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1905)Kaštieľ Šimonovany foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Šimonovany foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Šimonovany foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Šimonovany foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 452.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 153.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 154.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 452.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 154.
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 452.
[7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 154.
[8] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 153 – 154.
[9] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 153.
[10] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 54.
Bibliografia
DVONČOVÁ, Mária: Obnova vodného hradu s parkom v Partizánskom-Šimonovanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 4, s. 2 - 8.
www.partizanske.sk
GPS
48.631188, 18.391033
48°37'52.3"N 18°23'27.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk