Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šimonovce
Lokalita
obec Šimonovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistické kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Jednopodlažná bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom a secesne upravenými fasádami. V dvorovej časti sa nachádza pôvodná stĺpová loggia. [1]
Pamiatková ochrana
Nevhodná rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý. Jedna z fasád je zmodernizovaná a zmenená na nepoznanie. Možno je už nevhodne a zničujúco prestavaný celý historický objekt. Išlo o rozkošnú kúriu s viacerými hodnotnými architektonickými prvkami.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 245.
Bibliografia
www.simonovce.eu
GPS
48.277293, 20.114361
48°16'38.3"N 20°06'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk