Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šimonovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Šimonovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol s neskoroklasicistickou vežou postavený v roku 1790 na staršom základe bez veže, ktorú doplnili až v roku 1858. Sieňový priestor s rovným uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Pred severným portálom je obdĺžniková predsieň s pruskou klenbou. Predstavaná veža je v spodnej časti otvorená arkádami a stojí na pilieroch. [1] V hornej časti je osemboká a nižšie štvorboká.
 

Kazateľnica je rokoková z roku 1790. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol (pamätná tabuľa padlým v prvej svetovej vojne) foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015Šimonovce - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s.245.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 245.
Bibliografia
www.simonovce.eu
GPS
48.273105, 20.112754
48°16'23.2"N 20°06'45.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk