Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šimonovce - pamiatková zóna
Lokalita
obec Šimonovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Temer intaktne zachovaná radová zástavba Šimonoviec je rozložená okolo širokého obdĺžnikovito pretiahnutého návsia, cez ktoré prechádza cesta. [1]
 

Radová cestná zástavba troj a viacpriestorových domov murovaných z hlinených váľkov a tehál, omietnutých a olíčených, je sústredená okolo rozšírenej ulice a pochádza prevažne z 19. storočia. Domy sú radené dvoj a viacosovým priečelím k ceste. Dvojosové domy mávajú štítovú stenu s ostreším, viacosové domy majú sedlovú strechu ukončenú valbou. Štíty s povalovými otvormi sú zdobené geometrickými alebo rastlinnými motívmi, často sa na nich vyskytuje datovanie v ornamentálne stvárnenej kartuši. Charakteristickým výtvarným prvkom sú dekoratívne lemovania vstupných otvorov. Niektoré domy majú vo dvore pozdĺž obytnej časti murované stĺpové podstienky s parapetom, novšie domy zo začiatku 20. storočia stavané na pôdoryse písmena L, nesú zdvojené stĺpy prepájané stlačenými oblúkmi. U týchto domov je plastická omietková výzdoba fasád poznačená secesným vplyvom. Vo dvoroch sa nachádzajú studne. Oproti obytnému domu na druhej strane parcely je situovaná murovaná komora so sýpkou, ktorá máva na uličnej fasáde malé okienka. Dom, komoru a sýpku prepája brána s bránkou pre peších, ktoré uzatvárali dvor od ulice. Za obytnou časťou sú do hĺbky parcely aditívne radené murované hospodárske časti: komory, stajne, prípadne pre oblasť typické letné kuchyne. Stodoly na konci parcely sú drevené. V obci sa vyskytujú v jednom dvore za sebou radené viaceré obytné jednotky vytvárajúce dlhé dvory. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatková zóna bola v obci vyhlásená v roku 1996. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec leží v južnej časti Rimavskej kotliny na nive rieky Rimava na ceste z Rimavskej Soboty cez Jesenské smerom na juhovýchod. [4]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 84.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 85.
[4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 84.
Bibliografia
www.simonovce.eu
GPS
48.275155, 20.113527
48°016'30.6"N 20°006'48.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk