Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šipice (Hontianske Tesáre) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hontianske Tesáre, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1801. Opravovaný bol v roku 1865 a 1900. Ide o sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a dreveným stropom. V interiéri je drevená empora datovaná rokom 1865. Kostol nemá vežu a jeho hlavné priečelie zakončuje trojuholníkový štít. Ojekt má murovaný predstavaný vstup. [1]
 

Vnútorné historizujúce zariadenie je pravdepodbne z roku 1900. Krstiteľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia s kanelovanou nohou a lupeňovou nádržou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 246.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 246.
Bibliografia
www.honttesare.sk
GPS
48.221985, 18.926312
48°13'19.2"N 18°55'34.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk