Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Široké - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Široké, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1824. Romantická gotizujúca stavba so štvorcovým pôdorysom a strešnou vežičkou. Interiér má rovný strop. Na štítovom priečelí nad portálom je umiestnený kríž v lomenej slepej arkáde. [1] Vežička je zakončená cibuľovitou strechou.
 

V roku 1824 bola na východnom svahu za kostolom postavená hrobka s kaplnkou v neogotickom slohu pre mladú Annu Hedry. Práve rodu Hedry patrili v tom čase pozemky dnešného cintorína. Poniže kaplnky boli vysadené lipy, ktoré boli začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia spílené a nahradené smrekmi a tujami. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne. Nachádza sa neďaleko Kostola sv. Mikuláša.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 247.
[2] Odpustová slávnosť Povýšenia sv. kríža na cintoríne v Širokom. www.siroke.sk/obec-2/dom-smutku/odpustova-slavnost-povysenia-sv-kriza-na-cintorine-v-sirokom-59sk.html, 10.4.2020 (28.5.2022)
Bibliografia
www.siroke.sk
GPS
48.995908, 20.944707
48°59'45.3"N 20°56'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk