Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šišov
Iný názov
Leidenfrostov kaštieľ
Lokalita
obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ. Ide o dvojpodlažnú blokovú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, postavenú na staršom základe. Kaštieľ bol prestavaný v roku 1870 a neskoršie ešte upravovaný. Fasády sú členené nárožnou bosážou. Na východnej strane hlavnej fasády je trojosový rizalit zakončený tympanónom a predstavaná terasa. Západná jedenásťosová fasáda má nesymetricky umiestnený portikus. Strecha je valbová. V miestnostiach sú väčšinou rovné stropy. Niekoľko miestností na prízemí má pruské klenby. [1] Po roku 1947, keď kaštieľ adaptovali pre potreby školy, prešli však miestnosti prestavbami. [2]
 

Okolo kaštieľa sa rozprestiera park. [3]
 

Po roku 1870 postavili na druhej strane cesty aj pozdĺžnu prízemnú budovu tzv. malého kaštieľa, tiež v klasicistickom slohu. Jej vonkajšia fasáda, obrátená do cesty, bola členená rizalitmi a vyvýšený vchod do budovy bol z východnej čelnej strany. Na konci 19. storočia v nej sídlili správcovia veľkostatku, neskôr lekár a potom notársky i obecný úrad. V súčasnosti je v nej umiestnený obchod a pohostinstvo. Hlavná fasáda budovy je už porušená vybúraním nových dverí a osadením nových okien. [4]

Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Objekt je už dlho opustený a chátra. Prostredie v okolí pamiatky je z jednej strany narušené modernou výstavbou. Vedľa kaštieľa je park.
Prístup
Nachádza sa vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Šišov foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Šišov foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Šišov foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 248.
[2] www.sisov.sk/o-nas/ (6.4.2018)
[3] Na východ od kaštieľa, na oboch brehoch potoka Liviny, sa nachádza rozsiahly park. Vznikol v druhej polovici 19. storočia, ľudovo sa nazýva „panská záhrada“ a je v ňom veľa cudzokrajných listnatých a ihličnatých stromov i kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a iné). Z domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj brezy, jasene, hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýtie a podobne. Prevažujú však ihličnaté stromy (smrek, jedľa, smrekovec, tis a ďalšie), ktorými sú vysadené celé aleje popri chodníkoch. V parku sú aj voľné lúčne priestranstvá, ktoré sa v súčasnosti využívajú na športovú a telovýchovnú činnosť. www.sisov.sk/o-nas/ (6.4.2018)
[4] www.sisov.sk/o-nas/ (6.4.2018)
Bibliografia
www.sisov.sk
GPS
48.655629, 18.183736
48°39'20.3"N 18°11'01.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk