Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šišov - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Na východ od kaštieľa, na oboch brehoch potoka Liviny, sa nachádza rozsiahly park. Vznikol v druhej polovici 19. storočia, ľudovo sa nazýva „panská záhrada“ a je v ňom veľa cudzokrajných listnatých a ihličnatých stromov i kríkov (platany, gaštany, tuje, cyprusy a iné). Z domácich drevín sú v ňom zastúpené takmer všetky druhy stromov a kríkov, ktoré tu plnia okrasnú funkciu. Z listnatých stromov sú to rôzne druhy líp, javorov a vŕb, ale aj brezy, jasene, hraby, agáty, kaliny a z kríkov orgovány, štedrece, forsýtie a podobne. Prevažujú však ihličnaté stromy (smrek, jedľa, smrekovec, tis a ďalšie), ktorými sú vysadené celé aleje popri chodníkoch. V parku sú aj voľné lúčne priestranstvá, ktoré sa v súčasnosti využívajú na športovú a telovýchovnú činnosť. [1]
Poznámky
[1] www.sisov.sk/o-nas/ (6.4.2018)
Bibliografia
www.sisov.sk
GPS
48.655831, 18.184276
48°39'21.0"N 18°11'03.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk