Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šivetice - zvonica
Lokalita
obec Šivetice, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pomerne mohutná kamenná zvonica s vrchnou drevenou zvonovou nadstavbou. Murovaná časť na štvorcovom pôdoryse dopĺňa typická drevená pavlač s otvorenou doskovou arkádou. [1] Objekt je ukončený manzardovou strechou. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí ako súčasť ohradného múru pôvodne románskeho Kostola sv. Margity Antiochijskej, ktorý nevšednú podobu barokovej rotundy získal až v polovici 18. storočia. Zvonica slúži aj ako vstup do areálu kostola, okolo ktorého je cintorín.
Fotogaléria
Šivetice - zvonica (a Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (a Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (a Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (a Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017Šivetice - zvonica (v pozadí Rotunda sv. Margity Antiochijskej) foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 189.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 248.
Bibliografia
www.sivetice.sk
GPS
48.583699, 20.275457
48°35'01.3"N 20°16'31.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.



www.pamiatkynaslovensku.sk