Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skačany - Kaplnka sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Baptistérium
Lokalita
obec Skačany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1731. Obdĺžnikový sakrálny objekt s predstavanou gotizujúcou vežou, ktorá je umiestnená za rovným oltárnym uzáverom. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou. Fasády sú členené pilastrami. Vstupné priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom, v ktorom je nika (v minulosti zasklená) so sochou Piety. [1] Veža s hladkými fasádami má v hornej časti skosené hrany a je zakončená stanovou strechou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína oltár s obrazom Panny Márie pochádzajúci zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Skačany - Kaplnka sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kaplnka sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kaplnka sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kaplnka sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 5/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 100.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100.
Bibliografia
www.skacany.sk
GPS
48.659973, 18.384057
48°39'35.9"N 18°23'02.6"E



www.pamiatkynaslovensku.sk