Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skačany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skačany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický sakrálny objekt bol postavený v rokoch 1804 - 1812. [1] Renovovaný bol v roku 1901. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, vstavanou vežou a konvexne-konkávne riešeným organovým chórom. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami a českou plackou. Trojosové priečelie so vstavanou vysokou vežou je členené pilastrami a lizénovým rámom. Veža je zastrešená trojstupňovou neskorobarokovou baňou. [2]
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia, so segmentovým štítom a ústredným obrazom Všetkých svätých. Bočné oltáre sú tiež klasicistické, obnovené a neorománsky doplnené boli na začiatku 20. storočia. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. [3]
 

Interiér kostola bol najskôr iba vybielený, prvýkrát bol vymaľovaný ornamentálnou nástennou maľbou až v roku 1901. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1958 bol zreštaurovaný hlavný a bočné oltáre. Nástenná výmaľba bola obnovená v roku 1999. Strešná krytina bola vymenená v roku 1982 a zároveň oplechovali vežu. V rokoch 2006 - 2007 boli vymenené lavice a liturgické zariadenie, v roku 2008 okná, v roku 2009 dvere a v roku 2010 bola opravená a natretá strecha a renovovaná fasáda. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Skačany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 5/2022Skačany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 5/2022
Poznámky
[1] www.skacany.sk (16.9.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 100.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100.
[4 - 5] www.skacany.sk (16.9.2017)
Bibliografia
www.skacany.sk
GPS
48.660075, 18.380611
48°39'36.3"N 18°22'50.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk