Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka sv. Anny je neskorogotická oktogonálna stavba so štvorcovou apsidou postavená koncom 14. storočia. Prestavaná v barokovom slohu bola v priebehu 17. – 18. storočia. V interiéri je zaklenutá barokovou kupolou, ktorá má vo vrchole valcovitú laternu s oknami. Na nárožiach apsidy a oktogónu sú pultové oporné piliere. Karner má ležatooválne barokové okná a barokový vstupný portál. [1]
 

Objekt pôvodne slúžil ako kostolík na cintoríne. Pod karner sa pochovávali významní mešťania. Posledný raz sa pod neho pochovávalo v roku 1930, keď do Skalice previezli pozostatky významného rodáka Franka Víťazoslava Sasinka. Jemu je venovaná pamätná bronzová tabuľa od Ladislava Šalouna na fasáde objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Skalica - Kaplnka sv. Anny a Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny a Kostol sv. Michala archanjela foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny (v pozadí veža kostola sv. Michala archanjela) foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny - vstup foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - socha kráľa Ľudovíta I. Veľkého pred karnerom sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - detail sochy kráľa Ľudovíta I. Veľkého pred karnerom sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013Skalica - Kaplnka sv. Anny foto © Hana Farkašová 11/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 105.
[2] www.skalica.sk (27.6.2014)
Bibliografia
www.skalica.sk
GPS
48.846087, 17.229188
48°050'45.9"N 17°013'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk