Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Ledovňa
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Na uchovávanie potravín sa v minulosti používali ľadovne, ktoré ľudia využívali na niektorých miestach až do druhej svetovej vojny. Budovali si ich obce v podobe ľadových jám, ktoré slúžili pre celú dedinu. Dodnes sa na Slovensku zachovalo niekoľko ľadovní v parkoch kaštieľov, sprístupnená je grófska ľadovňa vo Vlachove. Stavané ľadovne bývali najčastejšie budované do svahu na spôsob zaklenutých pivníc, uzavretých zväčša železnými dverami. Ľad do nich narúbali alebo narezali a vozili v zimných mesiacoch zo zamrznutých vodných plôch a v zahĺbených priestoroch vydržal až do ďalšej zimy. [1]
 

Na podlahu sa dávala izolačná vrstva tvorená doskami, slamou alebo pilinami, na ktoré sa umiestnili ľadové bloky. Z ľadovní sa ľad rozvážal do pivovarov, hostincov, alebo sa predával i v menšom množstve súkromným záujemcom. Využívali ho krčmári na chladenie nápojov, piva a sódy, ale tiež mäsiari, v niektorých oblastiach slúžil i na uskladnenie rýb. Vo vnútri ľadovní bývali do stien zapravené háky na upevnenie mäsa, v niektorých bolo umiestňovanie vyriešené stavbou výklenkov v blízkosti ľadu, do ktorých sa mäso uskladňovalo. [2]
 

V Skalici v minulosti fungovala ľadovňa patriaca k pivovaru, ktorý vznikol v roku 1632. Ľadovňa bola situovaná oproti františkánskemu kláštoru a na základe údajov v skalickom archíve zanikla v roku 1866. Podľa nájomnej zmluvy na pivovar sa ako ľadovňa v roku 1867 už pre pivovar využívala jedna z pivníc vo svahu Kalvárie. Na katastrálnej mape z roku 1898 sú tieto stavby zaznačené. Skalické mestské ľadovne boli zahĺbené do východného svahu kalvárie. Ich presné datovanie momentálne nie je k dispozícii a je zrejmé, že i ich vlastníctvo a využívanie prešlo v priebehu ich existencie viacerými zmenami. [3]
 

O využívaní mestských ľadovní existujú ešte údaje prenášané ústnou tradíciou. Podľa výpovede pamätníkov (p. Mazúr) sa ľad do mestskej ľadovne lámal aj pri vrádišťskej kaplnke, kde bola v tom čase väčšia vodná plocha. Ľadovňa mala „sifón“, ktorým sa z vrchu ľad vpúšťal, resp. sypal do zahĺbeného priestoru. V predsieni ľadovne boli výklenky, ktoré na chladenie mäsa využívali miestni mäsiari. Ďalšie dve pivnice mali pred východmi betónovú plochu a v lete sa tu konali tanečné zábavy pri chladených nápojoch. [4]
 

Ľadovne a priľahlé pivničné priestory tvoria zaujímavý systém, ktorý bol v minulosti s najväčšou pravdepodobnosťou celý prepojený chodbami. Tvoria ho zaklenbené pivnice zahĺbené do podložia, vybudované z tehál, ktorých jednotlivé hĺbkové úrovne sú spájané schodmi alebo šikmými chodbami. Niektoré pivnice, z ktorých najdlhšia dosahuje 20 m, majú zachované staršie kamenné architektonické prvky. Na uskladnenie ľadu slúžili najhlbšie časti, jedna okrúhleho a jedna štvorcového pôdorysu s násypnými otvormi zvonku. Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako bar.
Fotogaléria
Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014Skalica - Ledovňa foto © Hana Farkašová 11/2014
Poznámky
[1 - 5] DRAHOŠOVÁ, Viera: Ledovňa v Skalici. www.ezahorie.sk (3.5.2015)
GPS
48.849209, 17.225559
48°50'57.2"N 17°13'32.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk