Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalité - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skalité, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1793 (1794?). V rokoch 1939 – 1941 boli k nemu postavené kaplnky Kalvárie. V rokoch 1947 – 1950 sakrálny objekt rozšírili kaplnkou. Kostol v roku 1957 nanovo zastrešili. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami. Baroková fasáda je členená nárožnými pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami, ktoré majú farebné vitráže z roku 1916. [1]
 

Vnútorné zariadenie je neobarokové z konca 19. storočia, zmodernizované v rokoch 1947 – 1950. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína tabernákulovú skriňu v sakristii z druhej polovice 18. storočia. Neobaroková výmaľba interiéru pochádza z čias okolo roku 1950. [2]
 

Starý drevený kostol stál vedľa fary na terajšom cintoríne. Vystriedal ho nový, priestranný a murovaný, ktorý je v poradí už tretím kostolom v Skalitom a stojí dodnes. S jeho výstavbou sa začalo okolo roku 1787. Stavbu financoval patrón farnosti gróf Anton Eszterházy a pracovali na nej miestni farníci. Správa z farského vestníka o tom poznamenáva: "...Skaliťania sedem rokov zvážali kameň z Kavalovho potoka ku stavbe kostola." Chrám bol dokončený podľa mnohých prameňov v roku 1794 za farára Andreja Gombára, avšak v júli 1999 sa pri obnove veže našla starobylá listina, ktorá dokumentuje jeho dokončenie už o rok skôr, teda v roku 1793. Listina je archivovaná na Farskom úrade v Skalitom. Spomedzi kostolov v okolitých obciach, vrátane poľských, je Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v Skalitom najstarší. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Skalité - Kostol sv. Jána Krstiteľa zp © Viliam Mazanec, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 108.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 108.
[3] www.skalite.sk (16.9.2017)
Bibliografia
www.skalite.sk
GPS
49.497814, 18.897138
49°29'52.1"N 18°53'49.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk