Skanzeny   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Ľubovňa - Národopisná expozícia v prírode
Lokalita
obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História
Skanzen patrí k najmladším na Slovensku. Verejnosti bol sprístupnený v roku 1985 a v súčasnosti ho tvorí 25 objektov. [1] Prezentuje súbor stavieb ľudovej architektúry (obytné domy, hospodárske stavby, sezónne poľné obydlia, technické pamiatky), ktoré boli do tohto areálu premiestnené z horného Spiša a Šariša. [2]
 

Dominantou expozície je zrubový gréckokatolícky kostolík z Matysovej z roku 1833, ktorý je zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Neoddeliteľnú súčasť jeho interiéru tvorí barokovo-klasicistický ikonostas a vzácne voľné ikony. Kostol patrí k významným pamiatkam drevenej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. Z ďalších objektov sú v expozícii najpočetnejšie zastúpené zrubové obytné domy postavené na začiatku a v prvej tretine 20. storočia z Veľkého Lipníka, Litmanovej, Veľkej Lesnej, Údola, Jakubian, Kremnej, Kamienky a Jarabiny. Okrem tradičných hospodárskych objektov, ktoré sú súčasťou usadlostí (maštaľ, stodola, sýpka) sú tu postavené aj sezónne poľné obydlia, charakteristické pre región Spiša. Súčasťou expozície sú aj technické stavby, ktoré prezentuje zrubová kováčska vyhňa z druhej polovice 19. storočia z Torysy, mlyn s valcovou stolicou z Malého Sulína a dielňa stolára – naturalistu z Piľhovčíka. Pri tvorbe expozície ľudového bývania v jednotlivých obytných domoch sa rešpektoval princíp tradičného bývania, ktorý sa v tejto oblasti zachoval až do polovice 20. storočia. [3]
 

Cieľom výstavby expozície bola dokumentácia materiálnej a duchovnej kultúry Slovákov, spišských Nemcov, Rusínov, Goralov, Židov a Rómov, ktorí tu po stáročia vedľa seba žili a boli tvorcami kultúrnych hodnôt tohto regiónu. Jednotlivé objekty ľudovej architektúry s interiérmi predstavujú spôsob života, bývania, slávenia významných výročných a rodinných sviatkov. Hospodárske a technické objekty sú inštalované originálnymi exponátmi. Skanzen, svojou polohou pod stredovekým hradom Ľubovňa, je jedinečný na Slovensku. [4]

Expozície
Stav národopisnej expozície je veľmi dobrý. Prehliadka skanzenu trvá 45 minút.
Prístup
Skanzen sa nachádza pod Ľubovnianskym hradom, severovýchodným smerom od mesta Stará Ľubovňa.
Fotogaléria
Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa - pohľad na expozíciu z hradu foto © Hana Farkašová 6/2011Skanzen Stará Ľubovňa a hrad foto © Jana Lacková 8/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011Skanzen Stará Ľubovňa foto © Jana Lacková 8/2011
Poznámky
[1] www.staralubovna.sk (15.10.2013)
[2] www.muzeumsl.sk (15.10.2013)
[3] www.staralubovna.sk (15.10.2013)
[4] www.muzeumsl.sk (15.10.2013)
Bibliografia
PAVELČÍKOVÁ, Monika: Múzeum po hradom Stará Ľubovňa. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 3, s. 13 - 14.
PAVELĆÍKOVÁ, Monika: Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa. In: Múzeum, LX, 2014, č. 2, s. 18 - 20.
ZUSKINOVÁ, Iveta: Skanzeny. Bratislava: Dajama, 2008. 112 s. ISBN 978-80-89226-58-0
www.muzeumsl.sk
GPS
49.317206, 20.695215
49°0 19' 1.94", 20°0 41' 42.77"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk