Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skerešovo - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Skerešovo, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1822 na mieste staršieho chrámu sv. Martina, ktorý pochádzal z druhej polovice 16. storočia. Sieňový priestor so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér má novší rovný strop. Po obvode interiéru sa zachovali pilastre, na ktoré pôvodne dosadala pruská klenba. Fasády členia oporné piliere.[1] Veža členená v hornej časti pilastrami je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravovaný bol v polovici 20. storočia, v roku 1958, po roku 1960, v roku 1981 a 1982. Renovácia prebehla v rokoch 2004 - 2008. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je zlý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Skerešovo - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020Skerešovo - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020Skerešovo - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020Skerešovo - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2020Skerešovo - Kalvínsky kostol a pranier foto © Ladislav Luppa 7/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 109.
[2] www.pamiatky.sk (11.7.2020)
Bibliografia
www.skeresovo.sk
GPS
48.504958, 20.200529
48°30'17.9"N 20°12'01.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk