Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skerešovo - kúria
Lokalita
obec Skerešovo, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V župnej monografii z roku 1904 sa píše: „Skerešovo, malá obec v doline ratkovskej, 83 domov a 346 obyvateľov reformovanej viery... Teraz má väčší majetok i starú kúriu Béla Dapsy. Kúriu dala postaviť ešte rodina Farkas a terajší majiteľ ju získal kúpou. V chotári obce je výborný prameň s liečivým účinkom, je vo vlastníctve Bélu Dapsyho, ktorý sem dal postaviť pekný kúpeľný dom i byty. Kúpeľ, ktorá bola otvorená len nedávno, je vyhľadávaná obyvateľmi z okolia. V obci okrem kúrie Dapsyho sú ešte dve staré kúrie. Jednu dali postaviť Draskóczyovci, druhú Kubinyiovci. Sem patria ešte: Salamonvölgy, Oszlókút a Papkút puszta. Má poštu, telegrafickú a železničnú stanicu v Tornali." [1]
Poznámky
[1] www.skeresovo.sk/-historia (12.7.2020)
Bibliografia
www.skeresovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk