Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skerešovo - pranier
Lokalita
obec Skerešovo, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Medzi ojedinele dochované pamiatkové objekty v oblasti Gemera patrí pranier v obci Skerešovo. Pranier má tvar nízkeho polmetrového valcovitého stĺpa. [1]
 

V 40. rokoch 20. storočia bol na parcele kostola vykonaný archeologický výskum, v rámci ktorého bolo zistené, že pod úrovňou terénu sa nachádza približne 1 m vysoká spodná časť praniera, teda má celkovo okolo 1, 5 metra. V prvej fáze, keď mal pranier svoju pôvodnú výšku, boli k nemu odsúdení priväzovaní. Po neskoršom zapustení do zeme museli vinní na kvádri praniera stáť počas trvania celej bohoslužby. [2]
 

Pôvodne bol vznik praniera datovaný do 17. storočia. V areáli súčasného kostola stál v minulosti katolícky Kostol sv. Martina, ktorý sa spomína v súpise poplatkov pápežovi (1332 – 1337). V zbierke prepisov stredovekých listín zostavených Georgiusom Fejérom sa nachádza listina LXXVII. z roku 1378, ktorá pojednáva o súdnom spore v obci Skerešovo a pri tejto príležitosti je uvedené, že súd prebiehal: „in Ecclesia Beati Martini in eadem Szkáros“ (v Kostole sv. Martina taktiež v obci Skerešovo). Na mieste asanovaného stredovekého kostola bol v 16. storočí postavený reformovaný kostol. Od roku 1608 tu pôsobil farár Soproni Márton. Vo vizitácií kostola v Skerešove a jeho filiálok z roku 1755 sa píše, že chrám v Skerešove bol kamenný, jeho areál bol ohraničený kamenným múrom s troma vstupmi. Kostol zo 16. storočia vyhorel v roku 1799 a súčasný kostol bol postavený v roku 1822. [3]
 

Na základe preštudovania dostupných zdrojov je možné predpokladať, že pranier bol postavený ako súčasť areálu kostola. Mohol byť postavený v 14. storočí pri katolíckom kostole a rovnako tak v 16. storočí pri reformovanom kostole. Vysoká miera degradácie kameňa a skutočnosť, že z väčšej časti sa pranier nachádza pod úrovňou terénu, naznačuje stredoveký alebo neskoro stredoveký charakter objektu praniera. Upresnenie datovania objektu bude možné až po vykonaní ďalšieho skúmania. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa pri južnom vstupe do kostola.
Fotogaléria
Skerešovo - pranier foto © Ladislav Luppa 7/2020Skerešovo - pranier foto © Ladislav Luppa 7/2020
Poznámky
[1 - 4] MATEJČÍKOVÁ, Katarína: Pranier v obci Skerešovo - málo známy dôkaz historického súdnictva. 28. apríla 2020 www.pamiatky.sk/sk/page/pranier-v-obci-skeresovo (13.11.2020)
Bibliografia
www.skeresovo.sk
GPS
48.504868, 20.200883
48°30'17.5"N 20°12'03.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk