Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sklené Teplice - Kostol sv. Lukáša
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sklenô nad Hronom, Sklenô
Lokalita
obec Sklené Teplice, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1807 – 1811. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítového priečelia. V interiéri sú pruské klenby. Klasicistická fasádová úprava má bohato vybavené štítové priečelie. [1] Veža je krytá zvonovitou prilbou.
 

Dva bočné klasicistické oltáre zo začiatku 19. storočia rovnakého riešenia sú komponované ako pendanty. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. Voľný obraz sv. Lukáša (z pôvodného hlavného oltára) v luiséznom ráme je z prvej polovice 19. storočia. Voľná plastika Immaculaty je rokoková z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Sklené Teplice - Kostol sv. Lukáša foto © Ľuboš Repta 5/2015Sklené Teplice - Kostol sv. Lukáša foto © Ľuboš Repta 5/2015Sklené Teplice - Kostol sv. Lukáša foto © Ľuboš Repta 5/2015Sklené Teplice - Kostol sv. Lukáša foto © Ľuboš Repta 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 111.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 111.
GPS
48.527602, 18.864374
48°31'39.4"N 18°51'51.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk