Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sklené Teplice - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Sklenô nad Hronom, Sklenô
Lokalita
obec Sklené Teplice, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková pieskovcová socha. Datovaná je rokom 1784.
Prístup
Stojí pred kostolom.www.pamiatkynaslovensku.sk